Rhoi Rhodd er Cof

Bydd rhoi rhodd i Calonnau Cymru er cof am rywun annwyl yn ein galluogi i barhau â’n gwaith o achub bywydau ledled Cymru.

GWASANAETH TEYRNGED MUCHLOVED

Mae MuchLoved yn elusen yn y DU sy’n galluogi pobl ledled y byd i greu gwefannau coffa a all fod yn breifat neu’n gyhoeddus. Gallwch ddefnyddio’r wefan rydych yn ei chreu er mwyn casglu rhoddion er cof am eich anwylyd ar gyfer eich dewis elusen. Ewch i wefan MuchLoved i gael rhagor o wybodaeth.

RHOWCH RODD YN HYTRACH NA BLODAU

Pan fo teulu neu ffrindiau’n marw, fel rhan o’r trefniadau angladdol, mae llawer o bobl yn dewis derbyn rhoddion ariannol ar gyfer eu dewis elusen a gaiff eu rhoi er cof am y person sydd wedi marw. Weithiau gofynnir am hyn ”yn hytrach na blodau”. Gall hon fod yn ffordd hyfryd o ddathlu bywyd eich anwyliaid drwy ddewis elusen a oedd yn agos at eu calonnau.

Os hoffech enwebu Calonnau Cymru fel eich dewis elusen yna siaradwch â’r Trefnwr Angladdau sy’n eich helpu gyda’r trefniadau a byddwn yn gallu cysylltu ag ef/hi i dderbyn eich rhoddion.

AMLENNI RHODD

Gallwch roi i Calonnau Cymru yn hytrach na derbyn blodau drwy rannu ein hamlenni rhodd hefyd naill ai yn angladd eich anwylyd neu yn y gwasanaeth coffa. Gallwn roi amlenni rhodd i chi i’w rhannu ymhlith eich teulu a’ch ffrindiau sy’n mynd i’r angladd neu wasanaeth coffa. Mae rhoi rhoddion yn y dull hwn wir yn cael effaith ar y gwaith y mae’r elusen yn ei wneud yn achub bywydau ledled Cymru.

Bitnami