Rhoi Drwy’r Gyflogres

Mae rhoi drwy’r gyflogres yn gynllun treth effeithlon gan Asiantaethau Rhoi Drwy’r Gyflogres sy’n caniatáu i gyflogeion roi rhoddion rheolaidd i Calonnau Cymru yn uniongyrchol o’ch cyflog. Oherwydd y caiff eich rhodd ei chymryd cyn treth rydych yn arbed arian ar eich rhodd felly bydd £10 ond yn costio £8 i chi ond byddwn ni’n derbyn y £10. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â’ch Adran Adnoddau Dynol er mwyn sefydlu’r rhodd reolaidd.

I ddysgu mwy am y cynllun ewch i HMRC Payroll Giving.

Bitnami