Gadael Rhodd Mewn Ewyllys

Rydym nid yn unig eisiau ariannu’r ddarpariaeth eang o ddiffibrilwyr ledled Cymru ond rydym hefyd eisiau ariannu rhagor o waith ymchwil ar atal a rheoli clefyd y galon. Er mwyn cyflawni hyn oll caiff pob rhodd a roddir drwy ewyllys effaith enfawr ar allu elusennau i gyflawni eu nodau.

Rydym yn gofyn i chi ystyried Calonnau Cymru fel un o’r elusennau yr hoffech adael rhodd ar eu cyfer, caiff unrhyw swm effaith enfawr ar y gwaith rydym yn ei wneud a bydd yn sicr yn ein helpu i achub rhagor o fywydau

Bitnami