Cymorth Rhodd

Mae unrhyw swm o arian y byddwch yn ei roi i ni yn gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd. Mae Cymorth Rhodd yn caniatáu i Calonnau Cymru hawlio 25% o’r dreth a dalwyd ar roddion yn ôl o Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mae hyn yn swm enfawr o arian felly hoffem atgoffa pob un o’n cefnogwyr i gofio i roi pob rhodd drwy Gymorth Rhodd.

Lawrlwythwch ein ffurflen Cymorth Rhodd drwy ddefnyddio’r botwm isod a’i hanfon atom.

 

Bitnami