Ailgylchu

Ffordd hawdd iawn o godi arian i Calonnau Cymru yw ailgylchu’ch hen getris inc a ffonau symudol.

RHOI CAR

Gallwch wneud gwahaniaeth enfawr i Calonnau Cymru drwy roi eich hen gar. Rydym yn cydweithio â Charity Car fel y gallwch roi eich car yn hawdd ac yn ddiffwdan. Pan fyddwch yn rhoi eich car, bydd Charity Car yn trefnu iddo gael ei brisio ac wedyn bydd yn ei werthu mewn arwerthiant os yw’n hawdd ei drwsio neu os yw yn y cyflwr iawn. Os nad yw’n addas i fod ar y ffordd, caiff ei werthu beth bynnag a chaiff y rhannau eu defnyddio ar gyfer trwsio ceir eraill, felly bydd Calonnau Cymru yn elwa y naill ffordd neu’r llall.

Bitnami