Te parti Brenhines y Calonnau

Welsh Hearts CharityYmunwch â ffrindiau a theulu, yn y gwaith, yr ysgol neu neuadd y pentref i gynnal te parti neu fore coffi ar gyfer Calonnau Cymru a helpwch i achub bywydau yng Nghymru! Gellir cynnal eich digwyddiad yn ystod mis swyddogol Te Parti Brenhines y Calonnau rhwng 1af a 31ain Mawrth neu ar ddyddiad yn ystod y Gwanwyn!

Byddem wrth ein bodd yn cael gwybod am eich digwyddiad, felly cysylltwch â ni ac anfonwch eich lluniau atom. Byddwn yn eu dangos ar ein gwefan ac ar ein cyfryngau cymdeithasol i arddangos eich holl waith gwych. Cysylltwch â Calonnau Cymru gyda manylion eich digwyddiad.

I gofrestru ar gyfer pecyn codi arian Te Parti Brenhines y Calonnau, sy’n cynnwys popeth o wahoddiadau, syniadau, posteri, ticeri a balŵns, cysylltwch â Calonnau Cymru.

LAWRWYTHWCH BECYN CAIS

Gallwch hefyd lawrlwytho’r pecyn codi arian nawr, sy’n cynnwys posteri, gwahoddiadau a baneri, yn ogystal â gwybodaeth a syniadau codi arian gwych.

Bitnami