Mis Calon i Galon

Dewch i ddathlu cariad a chodi arian i Calonnau Cymru, elusen y galon yng Nghymru, rhwng Dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod Santes Dwynwen gan gynnwys Diwrnod San Ffolant.

YMUNWCH Â NI YN UN O’N DIGWYDDIADAU

Byddwn yn cynnal ein digwyddiadau ein hunain yn ystod Mis Calon i Galon 2015, ac mae croeso cynnes i bawb i bob un ohonynt.

No Events

NEU BETH AM GYNNAL EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Cynhaliwch unrhyw ddigwyddiad! Gwisgwch i fyny! Gwisgwch ddillad hamdden! Unrhyw beth o fore coffi i gwis tafarn i dawelwch noddedig. Beth am ddiwrnod golff neu gystadleuaeth dalent leol i ddod â’r gymuned at ei gilydd? Dewch at eich gilydd yn ffrindiau a theulu, gartref, yn y gwaith neu yn yr ysgol i’w wneud yn ddiwrnod i’w gofio.

Cofrestrwch eich digwyddiad drwy glicio ar y ddolen isod a defnyddiwch y deunydd cymorth ar gyfer codi arian isod er mwyn helpu i hysbysebu eich digwyddiad.

PECYN CYMORTH CODI ARIAN

Rydym wedi dylunio a chyflenwi’r dogfennau canlynol y gallwch eu hargraffu a’u cwblhau gyda gwybodaeth am eich digwyddiad eich hun.

WH_HtH_All empty bellies - A4DEUNYDD GWAG

Bitnami