Hyfforddi

photo 1Mae Calonnau Cymru yn bwriadu rhoi’r wybodaeth hanfodol i alluogi bobl i achub bywydau, gan gynnwys sut i ddefnyddio diffibriliwr yn ddiogel. Gwybodaeth a all, ryw ddydd, achub bywyd.

Mae Calonnau Cymru yn cynnig hyfforddiant CPR a diffibriliwr i gymunedau dros Gymru. Caiff yr hyfforddiant ei roi gan weithwyr meddygol proffesiynol sy’n gweithio dros bob cwr o Gymru. Mae croeso cynnes i blant dros ddeg mlwydd oed, hefo’u rhieni.

Sesiynau Hyfforddi ar y Gweill

Monday
23
April
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Presteigne Bowling Club, Presteigne
7:00 pm-9:00 pm

Tuesday
24
April
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
The Bute Arms, Aberdare
7:00 pm-9:00 pm

Wednesday
25
April
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Rumney Library, Cardiff
7:00 pm-9:00 pm

Thursday
26
April
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth
2:00 pm-6:00 pm

Thursday
26
April
Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Our Lady of Margam Catholic Church, Port Talbot
6:30 pm-8:30 pm

Saturday
12
May
Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Self-Defence Workshop
Hufenfa Storage, Dolgellau
12:30 pm-4:30 pm

Thursday
24
May
CPR & Defibrillator Training Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Senedd, Cardiff
10:00 am-3:00 pm

Thursday
27
September
CPR & Defibrillator Training Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Senedd, Cardiff
10:00 am-3:00 pm

Os oes diddordeb efo’ch cwmni neu sefydliad i gael hyfforddiant am ddim gan Calonnau Cymru, cysylltwch â ni: 029 2240 2670

Bitnami