Hyfforddi

photo 1Mae Calonnau Cymru yn bwriadu rhoi’r wybodaeth hanfodol i alluogi bobl i achub bywydau, gan gynnwys sut i ddefnyddio diffibriliwr yn ddiogel. Gwybodaeth a all, ryw ddydd, achub bywyd.

Mae Calonnau Cymru yn cynnig hyfforddiant CPR a diffibriliwr i gymunedau dros Gymru. Caiff yr hyfforddiant ei roi gan weithwyr meddygol proffesiynol sy’n gweithio dros bob cwr o Gymru. Mae croeso cynnes i blant dros ddeg mlwydd oed, hefo’u rhieni.

Sesiynau Hyfforddi ar y Gweill

Tuesday
27
February
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Mold Town Hall, Mold
10:30 am-6:00 pm

Friday
2
March
Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Van Community Centre, Caerphilly
1:00 pm-3:00 pm

Wednesday
14
March
Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Llanrhystud Memorial Hall, Ceredigion
7:30 pm-9:30 pm

Thursday
15
March
CPR & Defibrillator Training Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Fairwater RFC, Cardiff
6:30 pm-8:30 pm

Thursday
22
March
Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Penrhynside Community Centre, Llandudno
7:00 pm-9:00 pm

Saturday
14
April
Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Main Hall, Cowbridge Town Hall, Cowbridge
11:00 am-2:00 pm

Tuesday
17
April
Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Bwlchygroes Community Hall, Cardigan
7:00 pm-9:30 pm

Thursday
26
April
Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Our Lady of Margam Catholic Church, Port Talbot
6:30 pm-8:30 pm

Thursday
24
May
CPR & Defibrillator Training Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Senedd, Cardiff
10:00 am-3:00 pm

Thursday
27
September
CPR & Defibrillator Training Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Senedd, Cardiff
10:00 am-3:00 pm

Os oes diddordeb efo’ch cwmni neu sefydliad i gael hyfforddiant am ddim gan Calonnau Cymru, cysylltwch â ni: 029 2240 2670

Bitnami