Hyfforddi

photo 1Mae Calonnau Cymru yn bwriadu rhoi’r wybodaeth hanfodol i alluogi bobl i achub bywydau, gan gynnwys sut i ddefnyddio diffibriliwr yn ddiogel. Gwybodaeth a all, ryw ddydd, achub bywyd.

Mae Calonnau Cymru yn cynnig hyfforddiant CPR a diffibriliwr i gymunedau dros Gymru. Caiff yr hyfforddiant ei roi gan weithwyr meddygol proffesiynol sy’n gweithio dros bob cwr o Gymru. Mae croeso cynnes i blant dros ddeg mlwydd oed, hefo’u rhieni.

Sesiynau Hyfforddi ar y Gweill

Tuesday
14
August
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
The Showground, Anglesey
All Day

Tuesday
14
August
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Rhydyfelin Library, Pontypridd
5:00 pm-7:00 pm

Friday
17
August
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Penyffordd and Penymynydd Bowling Club, Chester
2:00 pm-4:00 pm

Wednesday
29
August
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Pontypool RFC, Pontypool
7:00 pm-9:00 pm

Thursday
30
August
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Marks & Spencer, Cardiff
6:00 pm-8:00 pm

Thursday
6
September
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Llanbister Community Hall, Llandrindod Wells
7:00 pm-9:00 pm

Wednesday
12
September
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Marks & Spencer, Cardiff
6:00 pm-8:00 pm

Thursday
27
September
CPR & Defibrillator Training Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Senedd, Cardiff
10:00 am-3:00 pm

Os oes diddordeb efo’ch cwmni neu sefydliad i gael hyfforddiant am ddim gan Calonnau Cymru, cysylltwch â ni: 029 2240 2670

Bitnami