Hyfforddi

photo 1Mae Calonnau Cymru yn bwriadu rhoi’r wybodaeth hanfodol i alluogi bobl i achub bywydau, gan gynnwys sut i ddefnyddio diffibriliwr yn ddiogel. Gwybodaeth a all, ryw ddydd, achub bywyd.

Mae Calonnau Cymru yn cynnig hyfforddiant CPR a diffibriliwr i gymunedau dros Gymru. Caiff yr hyfforddiant ei roi gan weithwyr meddygol proffesiynol sy’n gweithio dros bob cwr o Gymru. Mae croeso cynnes i blant dros ddeg mlwydd oed, hefo’u rhieni.

Sesiynau Hyfforddi ar y Gweill

Saturday
23
June
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Rhos on Sea Golf Club, Rhos on Sea
10:00 am-12:00 pm

Monday
25
June
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Canton Library, Cardiff
3:00 pm-5:00 pm

Friday
29
June
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Treorchy Library, Treorchy
12:15 pm-2:15 pm

Saturday
30
June
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Treorchy Library, Treorchy
10:00 am-12:00 pm

Saturday
30
June
More information
Call 029 2240 2670

Rhiwbina Festival CPR & Defibrillator Training
10:00 am-4:00 pm

Saturday
30
June
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Treorchy Comprehensive School, Treorchy
3:00 pm-4:00 pm

Tuesday
3
July
More information
Call 029 2240 2670

Llangollen International Musical Eisteddfod CPR & Defibrillator Training
Royal International Pavilion, Llangollen
All Day

Friday
27
July
More information
Call 029 2240 2670

Rhydyfelin Library
Rhydyfelin Library, Pontypridd
7:00 pm-9:00 pm

Sunday
29
July
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Bay Caravan Park, Penarth
2:00 pm-4:00 pm

Thursday
27
September
CPR & Defibrillator Training Book online
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Senedd, Cardiff
10:00 am-3:00 pm

Os oes diddordeb efo’ch cwmni neu sefydliad i gael hyfforddiant am ddim gan Calonnau Cymru, cysylltwch â ni: 029 2240 2670

Bitnami