Apêl Jack

Bob wythnos yn y DU mae 12 person ifanc yn marw’n sydyn oherwydd problem gyda’r galon nad oedd wedi cael diagnosis. Ar 12 Chwefror 2012 daeth ein mab 15 mlwydd oed Jack yn un o’r 12 person ifanc yna.

Roedd Jack yn fachgen heini ac iach a oedd wedi cynrychioli Cymru mewn Taekwondo ledled Ewrop ar nifer o achlysuron. Roedd Jack yn fyfyriwr A* ac roedd wedi llwyddo i ennill ysgoloriaeth yng Ngholeg Chweched Dosbarth Caerdydd. Roedd marwolaeth Jack yn sioc enfawr i ni, am nad oedd Jack erioed wedi bod yn sâl. Hyd heddiw rydym yn dal heb gael atebion ynglŷn â pham bu ein mab farw.

Ers marwolaeth Jack rydym wedi sefydlu cronfa goffa yn ei enw o fewn C.R.Y. Bydd yr holl arian a godir er cof am Jack yn cyfrannu at dalu am raglen sgrinio’r galon yng Nghymoedd De Cymru. Mae’r prosiect hwn yn llwyddiannus iawn ac rwyf wedi trefnu i’r rhaglen sgrinio gyntaf ddigwydd yn Ysgol Gyfun Oakdale ar 6 Mehefin 2014, pan fyddai Jack wedi bod yn18 oed.

Mae pob canolfan hamdden leol wedi cael diffibriliwr, ond nid yw ein hysgolion lleol wedi cael un. Oherwydd hyn rwyf wedi sefydlu Apêl Jack, sydd wedi’i gefnogi gan The South Wales Argus a Calonnau Cymru. Nod apêl Jack yw rhoi diffibriliwr i bob Ysgol Gyfun gan ddechrau gyda’r rhai yng Ngwent a Chwm Rhymni.

Mae rhieni Jack, Grant a June, wedi bod yn cydweithio â’r South Wales Argus, ymarferwyr meddygol a Calonnau Cymru er mwyn cyflawni’r nod hwn – ar 29ain Ebrill 2014, cyflwynwyd achos ‘Deddf Jack’ dros gael diffibriliwr ym mhob man cyhoeddus yng Nghymru, gerbron Cynulliad Cenedlaethol Assembly Cymru..

Bitnami