Apêl Dai Ffib

DEWCH ‘MLAEN GYMRU! MAE ANGEN EICH HELP!

Mae capten tîm rygbi Cymru Sam Warburton yn y llun gyda Dai Ffib yn arwain yr ymgyrch dros ddarparu rhagor o ddiffibrilwyr ledled Cymru. Dai Ffibriliwr, neu Dai Ffib , yw mascot elusen newydd Calonnau Cymru.

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cytuno i gydweithio â Calonnau Cymru, gyda’r nod o ddarparu cymaint o ddiffibrilwyr â phosibl i’w 320 o’i glybiau sy’n aelodau.

Meddai Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru Roger Lewis, sy’n un o noddwyr Calonnau Cymru ”Drwy’r fenter arbennig hon mae Calonnau Cymru yn cydweithio ag Undeb Rygbi Cymru gyda’r nod o ddarparu diffibriliwr i gannoedd o glybiau ledled Cymru. Mae angen i’n clybiau gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian ar gyfer yr achos teilwng hwn, ac yn gyfnewid am hynny bydd yr elusen yn darparu’r offer sy’n achub bywydau.

Mae ystadegau brawychus yn dangos mai dim ond 3% yw cyfradd goroesi ataliad sydyn ar y galon y tu allan i’r ysbyty. Pan gaiff diffibriliwr ei ddefnyddio, mae’r gyfradd oroesi yn 47%. Yng Nghymru mae tua 8,000 o ataliadau sydyn ar y galon y tu allan i’r ysbyty bob blwyddyn.

Mae Calonnau Cymru eisiau codi arian ledled Cymru mewn cymunedau gwledig, gweithleoedd ac ysgolion er mwyn i ddiffibriliwr gael ei roi wrth ymyl pob diffoddwr tân.

Os hoffech wneud cais am ddiffibriliwr ar gyfer eich cymuned, lawrlwythwch y ffurflen gais ganlynol. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Calonnau Cymru.

Bitnami