Achub bywydau mewn clybiau rygbi yng Nghymru

WH_Saving Lives in Welsh Rugby Clubs_v2_logoMae Calonnau Cymru yn gweithio ochr yn ochr â meddygon, nyrsys arbenigol a pharafeddygon o bob cwr o Gymru i addysgu sgiliau achub bywyd pwysig i oedolion a phlant mewn clybiau rygbi yng Nghymru.

Bydd sesiynau awr o hyd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr o sgiliau cynnal bywyd sylfaenol. Byddwn hefyd yn addysgu sut i ddefnyddio diffibriliwr yn ddiogel.

Drwy drosglwyddo ein profiad a’n sgiliau, byddwn yn rhoi’r hyder i bawb ddelio ag argyfyngau meddygol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Calonnau Cymru.

DIFFRIBRILWYR A RODDWYD I GLYBIAU RYGBI YNG NGHYMRU

Hyd yma mae Calonnau Cymru wedi rhoi diffibrilwyr i’r clybiau canlynol. Os hoffech wneud cais am ddiffibriliwr ar gyfer eich cymuned, lawrlwythwch y ffurflen gais ganlynol. Am ragor o fanylion, cysylltwch âCalonnau Cymru.

Bitnami