Diffibrilwyr a roddwyd

Hyd yn hyn, mae 130 o ddiffbrilwyr wedi’u rhoi i gymunedau yng Nghymru, gan roi tawelwch meddwl i bob un ohonynt fod y cyfarpar wrth law, os bydd galw amdano.

Loading map...

Loading

Os hoffech wneud cais am ddiffibriliwr ar gyfer eich cymuned, lawrlwythwch y ffurflen gais ganlynol. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Calonnau Cymru.

Bitnami