Gwirfoddolwch

Ydych chi am wneud gwahaniaeth a helpu i achub bywydau yng Nghymru? Os felly yna dewch i wirfoddoli i ni.

BETH ALLWCH CHI EI WNEUD I’N HELPU?

Mae eich angen chi arnom ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu ni i wneud y canlynol:

  • Trefnu eich digwyddiadau eich hun
  • Mynychu digwyddiadau sydd wedi’u trefnu i helpu gyda chasglu arian mewn bwcedi neu stiwardio
  • Helpu yn ein swyddfa codi arian brysur
  • Mae angen pobl arnom sydd â phrofiad yn y meysydd canlynol: cyllid, gweinyddu, marchnata, cysylltiadau cyhoeddus, rheoli digwyddiadau neu TG.

Ac nid oes ots p’un a oes gennych gwpl o oriau i’w sbario neu fwy i helpu allan, rydym yn gwerthfawrogi unrhyw gymorth. Mae gwirfoddoli i Calonnau Cymru nid yn unig yn ffordd wych o wneud gwahaniaeth i fywydau yng Nghymru ond mae hefyd yn gyfle i feithrin mwy o sgiliau, profiad ac i gwrdd â phobl newydd.

DECHRAU GWIRFODDOLI

Gallwch ddechrau eich rôl wirfoddoli gyda Calonnau Cymru heddiw drwy lawrlwytho, argraffu a chwblhau’r Ffurflen Gais i Wirfoddolwyr isod. Ni fydd angen cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y rhan fwyaf o rolau (gelwid gynt yn wiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol) ond bydd y ffurflen gais ar gyfer rolau y mae angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar eu cyfer ar gael isod hefyd.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu trafod yr holl gyfleoedd a ffyrdd y gallwch ein helpu i achub llu o fywydau yng Nghymru!

Bitnami