Syniadau codi arian

Rydym am eich ysbrydoli ac annog creadigrwydd wrth i chi fynd ati i gynllunio eich gweithgareddau codi arian. Dyma rai syniadau i’ch rhoi ar ben ffordd:

  • Mae Dance-a-thon gyda Zumba-a-thon yn boblogaidd ar hyn o bryd!
  • arwerthiannau cist car neu bartïon cyfnewid dillad
  • Gwerthu cacennau a pheidiwch ag anghofio cymryd rhan yn Nhe Parti Brenhines y Calonnau
  • Mae boreau coffi yn wych i bobl sydd wedi ymddeol neu famau a babis
  • Digwyddiadau chwaraeon megis beicio mynydd neu heriau tîm
  • Nosweithiau thema megis pocer, cwis neu nosweithiau ras
  • Cynnal noson pampro
  • Dewch â’r plant a chymerwch ran mewn digwyddiadau noddedig fel tawelwch noddedig neu daith gerdded noddedig
Bitnami