Noddi

Welsh Hearts_Sponsorship form_v3 - FINAL

Pryd bynnag y byddwch yn cymryd rhan mewn her neu antur ar ran Calonnau Cymru, mae bob tro yn syniad da gofyn i’ch teulu neu’ch ffrindiau eich noddi. Mae’n ffordd wych o wneud iddynt deimlo eu bod yn rhan o’r rydych yn ei gyflawni ac mae’n eich ysbrydoli i hyfforddi a chwblhau’r digwyddiad.

Rydym wedi dylunio a chyflenwi’r dogfennau canlynol y gallwch eu hargraffu a’u cwblhau gyda gwybodaeth am eich digwyddiad eich hun.

Ffurflen noddi

I’w gwneud yn haws i chi gasglu arian, rydym yn darparu ffurflen noddi ddwyieithog. Cliciwch ar y botwm isod i lawrlwytho’r ffurflen a gallwch ei hargraffu gartref.

Gallwn addasu’r ffurflen hefyd ar gyfer digwyddiadau unigol er mwyn denu cefnogaeth ychwanegol. Cysylltwch â Calonnau Cymru am ragor o fanylion am hwn.

CASGLU ARIAN NODDI AR-LEIN

Gallwch greu eich tudalen arian noddi eich hun ar-lein hefyd er mwyn casglu arian noddi gan ffrindiau a theulu nad ydych yn eu gweld yn aml, ac i roi gwybod i bobl eich bod yn casglu arian i Calonnau Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter. Ewch i JustGiving.com/WelshHearts am ragor o fanylion.

DIGWYDDIADAU CODI ARIAN CALONNAU CYMRU

Isod mae rhestr o ddigwyddiadau rydym yn annog nawdd ar eu cyfer. Cliciwch ar enw’r digwyddiad i gael rhagor o fanylion ac i gofrestru.

No Events
Bitnami