Do It For Charity

Mae Calonnau Cymru wedi’i gofrestru gyda Do It For Charity, sef gwefan fwyaf y DU ar gyfer digwyddiadau elusennol! Mae Calonnau Cymru yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau i gymryd rhan ynddynt a chasglu rhoddion gwerthfawr i gefnogi’r elusen. Edrychwch ar y digwyddiadau drwy ddilyn y ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych am nenblymio, rhedeg, seiclo neu fynd i ginio gwobrau codi arian rydym yn eich annog i fynd allan A’I WNEUD AR RAN ELUSEN!

Bitnami