Codi Arian

Mae llawer o ffyrdd y gallwch ein helpu i godi arian er mwyn darparu offer sy’n achub bywydau ledled Cymru.

DIGWYDDIADAU CYMUNEDOL

Os yw eich cymuned leol yn cynnal digwyddiad beth am fynd ag un o’n bwcedi Apêl Dai Ffib gyda chi i gasglu arian?

Neu gallech gynnal raffl yn y digwyddiad a rhoi eitemau a roddwyd fel gwobrau.

SEFYDLU GRŴP CODI ARIAN

Gallech gael eich teulu, ffrindiau neu gydweithwyr at ei gilydd i sefydlu grŵp codi arian ar gyfer Calonnau Cymru. Gallech gynnal digwyddiadau traddodiadol fel nosweithiau cwis, sesiynau gwerthu a phrynu, nosweithiau ffilm, neu gallech fod yn greadigol neu’n ddewr a chael eich noddi i nenblymio fel grŵp!

Mae hyn nid yn unig yn ffordd wych o godi arian ond hefyd yn ffordd ardderchog o godi ymwybyddiaeth o Calonnau Cymru a’r gwaith rydym yn ei wneud yn achub bywydau.

Nid oes cyfyngiadau ar faint eich grŵp felly p’un a oes dau ohonoch neu ugain rydym am glywed gennych.

Cysylltwch â’r tîm codi arian a all eich cefnogi gyda phob agwedd ar gynllunio eich digwyddiad.

EWCH AR ANTUR A CHODWCH ARIAN

Hoffech chi fynd ar antur a chodi arian ar yr un pryd? Beth am gymryd rhan mewn her dramor? Mae’r heriau yn amrywio o deithiau beic i deithiau cerdded. Isod mae rhestr o heriau y gallwch ymgymryd â nhw ar ran Calonnau Cymru.

Sunday
19
August
More information
Call 029 2240 2670

Love Snowdon Challenge
8:30 am-5:30 pm

Saturday
25
August
Book online
Call 029 2240 2670

BBQ with a View
Snowdon, North Wales
All Day

Saturday
13
October
China Trek 2018 Email us for more information
Call 029 2240 2670

China Trek 2018
All Day

Donations

What do you do with the money you raise? There are many ways for you to donate the money you have raised – you can send a cheque my post, pay online with your credit or debit card or you can donate online via JustGiving. Click here for more details.

  • Syniadau codi arian
  • Noddi
  • Do It For Charity
  • Bitnami