Canghennau codi arian

SEFYDLU EICH CANGEN CODI ARIAN EICH HUN

Gallwch gael eich teulu, ffrindiau neu gydweithwyr at ei gilydd i sefydlu grŵp codi arian ar gyfer Calonnau Cymru. Gallech gynnal digwyddiadau traddodiadol megis nosweithiau cwis, sesiynau gwerthu a phrynu, nosweithiau ffilm, gallech fod yn greadigol neu gallech fod yn ddewr a chael eich noddi i nenblymio fel grŵp!

Mae hyn nid yn unig yn ffordd wych o godi arian ond hefyd yn ffordd ardderchog o godi ymwybyddiaeth o Calonnau Cymru a’r gwaith rydym yn ei wneud yn achub bywydau.

Nid oes cyfyngiadau ar faint eich grŵp felly p’un a oes dau ohonoch neu ugain rydym am glywed gennych.

Cysylltwch â’r tîm codi arian nawr a all eich cefnogi gyda phob agwedd ar gynllunio eich digwyddiad.

Bitnami