Cymryd Rhan

Mae pob ceiniog a gawn yn mynd tuag at helpu i achub bywydau Rhowch heddiw

Mae’r rhan fwyaf o bobl wedi cael profiad o glefyd y galon, naill ai’n uniongyrchol neu drwy ffrindiau, teulu neu gydweithwyr. Dyna pam bod pobl o bob cefndir yn cefnogi Calonnau Cymru mewn llu o ffyrdd gwahanol. Mae rhai yn helpu gyda chyfraniadau ariannol gan gynnwys rhoddion untro, rhodd yn eu hewyllys gifts in their will, debydau uniongyrchol neu drwy roi er cof am rywun annwyl. 
Mae eraill yn rhedeg, cerdded ac hyd yn oed yn neidio i godi arian drwy gofrestru ar gyfer un o’n digwyddiadau codi arian neu drwy gynnal eu digwyddiadau eu hunain. Gallwch ein cefnogi drwy roi hen eitemau i ni hyd yn oed megis gemwaith, ffonau symudol a hyd yn oed hen geir sy’n barod am yr iard sgrap. Beth bynnag y byddwch yn penderfynu ei wneud bydd gwybodaeth ar ein gwefan i’ch helpu.

YMUNWCH Â NI YN UN O’N DIGWYDDIADAU

Dyma rai o’r digwyddiadau sydd i ddod yng nghalendr Calonnau Cymru. Gallwch weld pob un o’n digwyddiadau yma.

Tuesday
14
August
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
The Showground, Anglesey
All Day

Tuesday
14
August
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Rhydyfelin Library, Pontypridd
5:00 pm-7:00 pm

Friday
17
August
More information
Call 029 2240 2670

CPR & Defibrillator Training
Penyffordd and Penymynydd Bowling Club, Chester
2:00 pm-4:00 pm

Bitnami