Noddwyr

RogerLewisRoger Lewis

PRIF WEITHREDWR UNDEB RYGBI CYMRU

WynneEvansWynne Evans

Tenor

Yn adnabyddus am ei rôl fel y tenor Gio Compario yn yr hysbysebion yswiriant Gocompare.com, canodd, fel Ubaldo Piango, yng nghynhyrchiad Andrew Lloyd Webber i ddathlu 25 mlynedd o The Phantom of the Opera yn Neuadd Frenhinol Albert. Ymatebodd i Haka’r Crysau Duon hefyd yn 2004, drwy ganu ‘Cwm Rhondda’, ac aeth ymlaen i ganu mewn mwy na 30 o gemau rygbi cenedlaethol Cymru.

HannahStoneHannah Stone

Telynores

Mae Hannah Stone yn delynores o Abertawe.Ym mis Mehefin 2011 cafodd ei phenodi’n delynores swyddogol Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru.

RhysMeirionRhys Meirion

CANWR OPERA A CHYNGHERDDAU

Cafodd Rhys Meirion ei eni ym Mhorthmadog, Gwynedd, ac mae’n ganwr opera a chyngherddau.

OwenMoneyOwen Money

ACTOR A CHYFLWYNYDD RADIO

Mae Owen Money MBE yn gerddor, actor, digrifwr a chyflwynydd radio. Cafodd ei eni ym Merthyr Tydfil. Yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2007, cafodd Owen yr MBE am wasanaethau i adloniant yng Nghymru.

MaxBoyceMax Boyce

Diddanwr

Mae Max Boyse MBE yn ddigrifwr, canwr a diddanwr. Daeth yn enwog yng nghanol y 1970au gydag act a gyfunodd gomedi cerddorol â’i frwdfrydedd dros rygbi’r undeb a’i wreiddiau yng nghymunedau glofaol y de. Ar ôl gwerthu mwy na dwy filiwn o albymau yn ystod gyrfa a barhaodd am 4 degawd, a chwarae i neuaddau llawn ym mhedwar ban y byd, mae Max yn un o’r diddanwyr mwyaf llwyddiannus a bythol yn hanes Cymru.

RuthMadocRuth Madoc

Actores

Mae Ruth Madoc yn actores a chantores o Gymru. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei rôl fel Gladys Pugh yng nghyfres gomedi’r BBC Hi-de-Hi! yn yr 1980au, ac enillodd enwebiad am wobr BAFTA amdani yng nghategori Perfformiad Adloniant Ysgafn Gorau, ac fel mam Daffyd Thomas yn ail gyfres Little Britain.

ChrisNeedsChris Needs

CYFLWYNYDD RADIO

Mae Christopher Needs MBE yn gyflwynydd radio, sy’n gweithio i BBC Radio Wales. Mae wedi bod yn darlledu am nifer o flynyddoedd, a dechreuodd ei yrfa radio gyda gorsaf radio Touch AM cyn cyd-gyflwyno’r sioe gylchgrawn canol y bore Live Time ar Radio Wales tra’n ymddangos hefyd ar S4C. Ers 2002 mae wedi bod yn cyflwyno ei sioe ei hun, a gaiff ei darlledu bob nos yn ystod yr wythnos ar Radio Wales rhwng 22.00 a 1.00.

ConnieFisherConnie Fisher

ACTORES A CHANTORES

Mae Connie Fisher yn actores a chantores, a enillodd gystadleuaeth dalent BBC One, How Do You Solve a Problem Like Maria? Yn 2006, agorodd sioe gerdd The Sound of Music yn chwarae rhan Maria von Trapp yn y West End yn Llundain a chafodd adolygiadau rhagorol. Ymgymerodd â rôl Maria eto wrth i’r sioe The Sound of Music deithio o gwmpas y DU gan ddechrau ym mis Gorffennaf 2009.

Mae Connie wedi bod yn chwarae rôl reolaidd Amanda yn y gyfres ddrama feddygol Casualty. Ymddangosodd gyntaf fel claf ar ddechrau 2012, a dychwelodd fel yr un cymeriad mewn rôl reolaidd yn hwyrach yn y flwyddyn. Gadawodd y sioe ar y 1 o Ragfyr 2012.

DennisONeillDennis O’Neal

Tenor

Mae Dennis O’Neill, a gafodd ei eni i rieni o Iwerddon a Chymru, yn un o denoriaid Operatig blaenllaw y byd ac mae wedi perfformio gyda phob un o brif gwmnïau’r byd. Mae wedi arbenigo yng ngweithiau Verdi ac wedi canu un ar hugain o’i rolau hyd yma. Dyfarnwyd Medal Verdi iddo yn 2005 gan Amici di Verdi.

LloydBurnsLloyd Burns

CYN CHWARAEWR RYGBI UNDEB RHYNGWLADOL

Daeth y cyn chwaraewr gyda Dreigiau Casnewydd Gwent a Chymru o nunlle i chwarae dros ei wlad cyn i bopeth ddiflannu’n greulon o’i flaen ar ôl i broblem ddifrifol gyda’i galon ei orfodi i ymddeol.

BeverleyHumphriesBeverley Humphries

CANTORES A DARLLEDWRAIG

Nid yw gyrfa Beverley Humphreys wedi’i chyfyngu i’r llwyfan operatig, er mai ar y llwyfan y dechreuodd, ar ôl graddio o’r brifysgol, – fel Rosina yn ‘The Barber of Seville’ i Opera Genedlaethol Cymru. Mae rolau eraill yn cynnwys Carmen, Santuzza ac Amneris. Nid yw’n anghyfarwydd â Radio 2, 3 neu 4 na chwaith â’r sgrin deledu fel cantores a chyflwynydd, ac mae’n teimlo’r un mor gartrefol gydag Anthony Worrel Thompson yn Sing for your Supper ag y mae hi gyda cherddoriaeth Stephen Sondheim neu Kurt Weill, a gall lithro i mewn i ganeuon jazz clasurol y 30au a’r 40au yn hawdd. Mae Beverley yn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer ei sioe wythnosol ei hun ‘Showtime’ ar BBC Wales ac yn ei chyflwyno, a hi yw cyflwynydd rhaglenni Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i Radio Wales

Ceri DupreeCeri Dupree

Diddanwr

 

Bitnami