Cefnogwyr

Hoffai Calonnau Cymru ddiolch i’r cwmnïau canlynol sydd wedi cefnogi Calonnau Cymru ers ei sefydlu yn 2013.

Bitnami