Amdanom ni

Ein nod yw atal a rheoli clefyd y galon ac i ariannu ymchwil feddygol gardiofasgwlaidd yng Nghymru.

Mae clefyd cardiofasgwlaidd yn gyfrifol am draean o’r holl farwolaethau yng Nghymru, ac mae cyfradd y marwolaethau’n uwch yma nag yn y rhan fwyaf o wledydd Gorllewin Ewrop.

Diogelu, amddiffyn a hyrwyddo iechyd cardiofasgwlaidd pawb yng Nghymru.

Sicrhau bod yr arian a godir yng Nghymru yn cael ei ddefnyddio a’i ddosbarthu yng Nghymru neu’n cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil feddygol yng Nghymru.

Mae’r elusen hon yn awyddus iawn i weithio mewn partneriaeth ag eraill i gyflawni’r nod hwn. Mae Calonnau Cymru hefyd yn awyddus i gefnogi myfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa mewn ymchwil Cardioleg drwy sicrhau bod grantiau ar gael iddynt allu astudio ar gyfer gradd ôl-raddedig.

Wrth gydweithio’n agos â phartneriaid strategol, nod yr elusen yw noddi’r ddarpariaeth eang o ddiffibrilwyr ledled Cymru.

Mae Calonnau Cymru wedi’i sefydlu fel elusen codi arian er mwyn cefnogi prosiectau yn ymwneud â’r galon gyda’r nod o gadw, diogelu ac hyrwyddo iechyd cardiofasgwlaidd pawb yng Nghymru.

Bitnami